Bán đất theo đường tại huyện Vũng Tàu

Xem thêm

Bán đất tại Đường Nguyễn An Ninh

Tiêu chí tìm kiếm: Bán đất tại Đường Nguyễn An Ninh. Tỉnh/Tp: Bà Rịa Vũng Tàu. Quận/Huyện: Vũng Tàu. Đường/Phố: Nguyễn An Ninh. 51 bất động sản.

Bán 540m2 đất mặt tiền đường Nguyễn An Ninh gần biển xây cao tầng.

22.06.2024
540 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
80 Triệu/m²

127/ Bán 540 m2 đất mặt tiền đường Nguyễn An Ninh gần biển bãi sau

22.06.2024
540 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
78 Triệu/m²

42/ Bán 170 m2 đất mặt tiền Nguyễn An Ninh phường 7

21.06.2024
170 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
26 Tỷ

127/ Bán 540 m2 đất mặt tiền đường Nguyễn An Ninh gần biển bãi sau

22.06.2024
540 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
78 Triệu/m²

120/ Bán 170 m2 đất mặt tiền Nguyễn An Ninh phường 7

22.06.2024
170 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
26.8 Tỷ

127/ Bán 540 m2 đất mặt tiền đường Nguyễn An Ninh gần biển bãi sau

22.06.2024
540 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
78 Triệu/m²

29/ Bán 540 m2 đất mặt tiền đường Nguyễn An Ninh gần biển xây cao tầng.

21.06.2024
540 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
80 Triệu/m²

29/ Bán 540 m2 đất mặt tiền đường Nguyễn An Ninh gần biển xây cao tầng.

21.06.2024
540 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
80 Triệu/m²

127/ Bán 540 m2 đất mặt tiền đường Nguyễn An Ninh gần biển bãi sau

20.06.2024
540 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
78 Triệu/m²

120/ Bán 170 m2 đất mặt tiền Nguyễn An Ninh phường 7

20.06.2024
170 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
26.8 Tỷ

42/ Bán 170 m2 đất mặt tiền Nguyễn An Ninh phường 7

20.06.2024
170 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
26 Tỷ

29/ Bán 540 m2 đất mặt tiền đường Nguyễn An Ninh gần biển xây cao tầng.

20.06.2024
540 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
80 Triệu/m²

Bán 540m2 đất mặt tiền đường Nguyễn An Ninh gần biển xây cao tầng.

20.06.2024
540 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
80 Triệu/m²

Bán 540m2 đất mặt tiền đường Nguyễn An Ninh gần biển xây cao tầng.

20.06.2024
540 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
80 Triệu/m²

127/ Bán 540 m2 đất mặt tiền đường Nguyễn An Ninh gần biển bãi sau

20.06.2024
540 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
78 Triệu/m²

120/ Bán 170 m2 đất mặt tiền Nguyễn An Ninh phường 7

20.06.2024
170 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
26.8 Tỷ

42/ Bán 170 m2 đất mặt tiền Nguyễn An Ninh phường 7

20.06.2024
170 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
26 Tỷ

29/ Bán 540 m2 đất mặt tiền đường Nguyễn An Ninh gần biển xây cao tầng.

20.06.2024
540 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
80 Triệu/m²

Bán 540m2 đất mặt tiền đường Nguyễn An Ninh gần biển xây cao tầng.

19.06.2024
540 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
80 Triệu/m²

120/ Bán 170 m2 đất mặt tiền Nguyễn An Ninh phường 7

14.06.2024
170 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
26.8 Tỷ

42/ Bán 170 m2 đất mặt tiền Nguyễn An Ninh phường 7

14.06.2024
170 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
26 Tỷ

29/ Bán 540 m2 đất mặt tiền đường Nguyễn An Ninh gần biển xây cao tầng.

14.06.2024
540 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
80 Triệu/m²

42/ Bán 170 m2 đất mặt tiền Nguyễn An Ninh phường 7

18.06.2024
170 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
26 Tỷ

29/ Bán 540 m2 đất mặt tiền đường Nguyễn An Ninh gần biển xây cao tầng.

18.06.2024
540 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
80 Triệu/m²

127/ Bán 540 m2 đất mặt tiền đường Nguyễn An Ninh gần biển bãi sau

18.06.2024
540 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
78 Triệu/m²

120/ Bán 170 m2 đất mặt tiền Nguyễn An Ninh phường 7

18.06.2024
170 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
26.8 Tỷ

42/ Bán 170 m2 đất mặt tiền Nguyễn An Ninh phường 7

18.06.2024
170 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
26 Tỷ

29/ Bán 540 m2 đất mặt tiền đường Nguyễn An Ninh gần biển xây cao tầng.

17.06.2024
540 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
80 Triệu/m²

127/ Bán 540 m2 đất mặt tiền đường Nguyễn An Ninh gần biển bãi sau

17.06.2024
540 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
78 Triệu/m²

127/ Bán 540 m2 đất mặt tiền đường Nguyễn An Ninh gần biển bãi sau

19.06.2024
540 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
78 Triệu/m²
Tin đã lưu