Bán đất theo đường tại huyện Vũng Tàu

Xem thêm

Bán đất tại Đường Ba Cu

Tiêu chí tìm kiếm: Bán đất tại Đường Ba Cu. Tỉnh/Tp: Bà Rịa Vũng Tàu. Quận/Huyện: Vũng Tàu. Đường/Phố: Ba Cu. 22 bất động sản.

55/ Cần bán 405 m2 đất mặt tiền Ba Cu, ngang rộng tới 11,4m gần ngã 5 hướng TB

28.09.2023
405 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
68 Tỷ

110/ Bán 125 m2 đất mặt tiền đường Ba Cu vị trí đẹp ngang rộng 6,5 m.

28.09.2023
125 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
25 Tỷ

55/ Cần bán 405 m2 đất mặt tiền Ba Cu, ngang rộng tới 11,4m gần ngã 5 hướng TB

28.09.2023
405 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
68 Tỷ

276/ Cần bán 405 m2 đất mặt tiền Ba Cu, ngang rộng tới 11,4m gần ngã 5 hướng TB

28.09.2023
405 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
67 Tỷ

110/ Bán 125 m2 đất mặt tiền đường Ba Cu vị trí đẹp ngang rộng 6,5 m.

28.09.2023
125 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
25 Tỷ

276/ Cần bán 405 m2 đất mặt tiền Ba Cu, ngang rộng tới 11,4m gần ngã 5 hướng TB

28.09.2023
405 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
67 Tỷ

110/ Bán 125 m2 đất mặt tiền đường Ba Cu vị trí đẹp ngang rộng 6,5 m.

28.09.2023
125 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
25 Tỷ

276/ Cần bán 405 m2 đất mặt tiền Ba Cu, ngang rộng tới 11,4m gần ngã 5 hướng TB

28.09.2023
405 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
67 Tỷ

110/ Bán 125 m2 đất mặt tiền đường Ba Cu vị trí đẹp ngang rộng 6,5 m.

28.09.2023
125 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
25 Tỷ

Bán đất hẻm ô tô đường Ba Cu hướng Tây nam, phường 3, Tp.Vũng Tàu.

21.08.2023
125 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
8.2 Tỷ

Bán đất hẻm ô tô đường Ba Cu hướng Tây nam, phường 3, Tp.Vũng Tàu.

15.09.2023
125 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
8.2 Tỷ

Bán đất hẻm ô tô đường Ba Cu hướng Tây nam, phường 3, Tp.Vũng Tàu.

15.09.2023
125 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
8.2 Tỷ

Bán đất hẻm ô tô đường Ba Cu hướng Tây nam, phường 3, Tp.Vũng Tàu.

15.09.2023
125 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
8.2 Tỷ

Bán đất hẻm ô tô đường Ba Cu hướng Tây nam, phường 3, Tp.Vũng Tàu.

15.09.2023
125 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
8.2 Tỷ

Bán đất hẻm ô tô đường Ba Cu hướng Tây nam, phường 3, Tp.Vũng Tàu.

20.09.2023
125 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
8.2 Tỷ

Bán đất hẻm ô tô đường Ba Cu hướng Tây nam, phường 3, Tp.Vũng Tàu.

22.09.2023
125 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
8.2 Tỷ

Bán đất hẻm ô tô đường Ba Cu hướng Tây nam, phường 3, Tp.Vũng Tàu.

22.09.2023
125 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
8.2 Tỷ

276/ Cần bán 405 m2 đất mặt tiền Ba Cu, ngang rộng tới 11,4m gần ngã 5 hướng TB

28.09.2023
405 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
67 Tỷ

Bán đất hẻm ô tô đường Ba Cu hướng Tây nam, phường 3, Tp.Vũng Tàu.

22.09.2023
125 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
8.2 Tỷ

110/ Bán 125 m2 đất mặt tiền đường Ba Cu vị trí đẹp ngang rộng 6,5 m

28.09.2023
125 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
25 Tỷ

276/ Cần bán 405 m2 đất mặt tiền Ba Cu, ngang rộng tới 11,4m gần ngã 5 hướng TB

28.09.2023
405 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
67 Tỷ

Bán đất hẻm ô tô đường Ba Cu hướng Tây nam, phường 3, Tp.Vũng Tàu.

27.02.2023
125 m²
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
8.2 Tỷ
Tin đã lưu