BÁN ĐẤT THEO KHU VỰC

Nhà đất mới nhất Nhà đất tiêu biểu

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Bắc Ninh

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất. Tỉnh/Tp: Bắc Ninh. 97 bất động sản.

Cho thuê 1000m2, 1800m2, 2400m2 kho xưởng tại KCN Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

24.03.2017
2400 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
60 Nghìn/m²/tháng

Kho xưởng cần cho thuê 60m2, 800m2, 1400m2, 2700m2 tại Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc ...

24.03.2017
1400 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
61.43 Nghìn/m²/tháng

Nhà xưởng cho thuê 800m2, 1500m2, 2700m2 tại KCN Khắc Niệm, Bắc Ninh

24.03.2017
2700 m²
Bắc Ninh - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Tôi cần cho thuê 1800m2 tại KCN Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

24.03.2017
1800 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
60 Nghìn/m²/tháng

Chính chủ cần cho thuê gấp 1000m2, 1800m2 tại KCN Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

24.03.2017
1000 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
60 Nghìn/m²/tháng

Công ty tôi cần cho thuê 800m2, 1700m2, 2100m2 kho xưởng tại KCN Đại Đồng, Tiên ...

24.03.2017
2100 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Cho thuê 1800m2 nhà xưởng khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh

23.03.2017
1800 m²
Bắc Ninh - Bắc Ninh
60 Nghìn/m²/tháng

Cho thuê nhà xưởng 4450m2 tại KCN Khai Sơn, Thuận Thành Bắc Ninh, có ảnh thật

22.03.2017
4450 m²
Thuận Thành - Bắc Ninh
56.91 Nghìn/m²/tháng

Cần cho thuê gấp 1400m2 nhà xưởng tại cụm công nghiệp Dốc Sặt, Từ Sơn, Bắc Ninh

16.03.2017
1400 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
40 Nghìn/m²/tháng

Công ty C&C cho thuê gấp 1200m2, 2500m2 tại KCN Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

16.03.2017
1200 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Chính chủ cho thuê 2400m2 kho xưởng tại cụm công nghiệp Dốc Sặt, Từ Sơn, Bắc ...

18.03.2017
2400 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
40 Nghìn/m²/tháng

Nhà xưởng cho thuê 800m2, 1600m2, 2800m2 tại Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc ...

24.03.2017
800 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
56.88 Nghìn/m²/tháng

Cho thuê 2300m2, 4500m2 kho xưởng tại KCN Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh

24.03.2017
2300 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

700m2, 1400m2, 2500m2, 2900m2, 4800m2 kho xưởng cho thuê tại Đại Đồng, Hoàn Sơn ...

24.03.2017
700 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
61.43 Nghìn/m²/tháng

Nhà kho xưởng cho thuê nhiều diện tích tại Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh

13.03.2017
4480 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
61.47 Nghìn/m²/tháng

Tôi cho thuê kho xưởng 2100m2, 2600m2 tại Hoàn Sơn, Đại Đồng Tiên Du, Bắc Ninh

16.03.2017
2100 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
45.5 Nghìn/m²/tháng

Mặt bằng nhà kho từ 1000m2 đến 5000m2 cho thuê tại KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc ...

16.03.2017
1800 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
55 Nghìn/m²/tháng

Cho thuê kho xưởng tại Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh diện tích 600 – 5000m2

16.03.2017
1800 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
61.47 Nghìn/m²/tháng

Công ty C&C chuyên cho thuê kho xưởng tại Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh

16.03.2017
900 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
45.53 Nghìn/m²/tháng

900m2, 1800m2, 2400m2, 3600m2 kho xưởng cho thuê tại KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, ...

16.03.2017
2400 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
52 Nghìn/m²/tháng

Công ty C&C cho thuê 900m2, 1500m2, 2300m2 tại Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc ...

16.03.2017
900 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
45.54 Nghìn/m²/tháng

Chúng tôi cho thuê kho xưởng từ 500m2 đến 10.000m2 tại Đại Đồng, Tiên Du, Bắc ...

13.03.2017
800 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
45.53 Nghìn/m²/tháng

Tôi cho thuê kho xưởng 2300m2 tại Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

16.03.2017
2300 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
56.98 Nghìn/m²/tháng

Nhà xưởng, kho 1200m2, 2600m2 cho thuê tại KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh

16.03.2017
1200 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Cho thuê 900m2, 1700m2, 2800m2, 4800m2 tại cụm công nghiệp Dốc Sặt, Từ Sơn, Bắc ...

16.03.2017
900 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
40 Nghìn/m²/tháng

Chính chủ cần cho thuê 540m2 tại Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh

16.03.2017
540 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Tôi cần cho thuê gấp 2100m2 kho xưởng tại KCN Khắc Niệm, Bắc Ninh

16.03.2017
2100 m²
Bắc Ninh - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Chúng tôi có kho xưởng trống 800m2, 1700m2, 2600m2 tại KCN Đại Đồng, Tiên Du, ...

16.03.2017
800 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Công ty chúng tôi cho thuê 2100m2, 4480m2 tại Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh

16.03.2017
4480 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
61.53 Nghìn/m²/tháng

2000m2, 3000m2 kho xưởng cho thuê tại cụm công nghiệp Dốc Sặt, Từ Sơn, Bắc Ninh

16.03.2017
2000 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
40 Nghìn/m²/tháng
Tin đã lưu