Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại huyện Tiên Du

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Huyện Tiên Du

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Huyện Tiên Du. Tỉnh/Tp: Bắc Ninh. Quận/Huyện: Tiên Du. 50 bất động sản.

Kho xưởng cần cho thuê 60m2, 800m2, 1400m2, 2700m2 tại Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc ...

24.03.2017
1400 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
61.43 Nghìn/m²/tháng

Công ty tôi cần cho thuê 800m2, 1700m2, 2100m2 kho xưởng tại KCN Đại Đồng, Tiên ...

24.03.2017
2100 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Công ty chúng tôi cho thuê 2100m2, 4480m2 tại Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh

16.03.2017
4480 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
61.53 Nghìn/m²/tháng

Nhà xưởng cho thuê 800m2, 1600m2, 2800m2 tại Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc ...

24.03.2017
800 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
56.88 Nghìn/m²/tháng

Cho thuê 2300m2, 4500m2 kho xưởng tại KCN Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh

24.03.2017
2300 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

700m2, 1400m2, 2500m2, 2900m2, 4800m2 kho xưởng cho thuê tại Đại Đồng, Hoàn Sơn ...

24.03.2017
700 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
61.43 Nghìn/m²/tháng

Mặt bằng nhà kho từ 1000m2 đến 5000m2 cho thuê tại KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc ...

16.03.2017
1800 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
55 Nghìn/m²/tháng

Cho thuê kho xưởng tại Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh diện tích 600 – 5000m2

16.03.2017
1800 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
61.47 Nghìn/m²/tháng

Công ty C&C chuyên cho thuê kho xưởng tại Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh

16.03.2017
900 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
45.53 Nghìn/m²/tháng

900m2, 1800m2, 2400m2, 3600m2 kho xưởng cho thuê tại KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, ...

16.03.2017
2400 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
52 Nghìn/m²/tháng

Công ty C&C cho thuê 900m2, 1500m2, 2300m2 tại Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc ...

16.03.2017
900 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
45.54 Nghìn/m²/tháng

Nhà xưởng, kho 1200m2, 2600m2 cho thuê tại KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh

16.03.2017
1200 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Chính chủ cần cho thuê 540m2 tại Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh

16.03.2017
540 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Chúng tôi có kho xưởng trống 800m2, 1700m2, 2600m2 tại KCN Đại Đồng, Tiên Du, ...

16.03.2017
800 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Chúng tôi có nhà xưởng 540, 1300, 2000 đến 9000m2 cho thuê tại Tiên Du, Bắc Ninh

09.03.2017
2000 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
56.88 Nghìn/m²/tháng

Nhà xưởng 1200, 1800, 2400m2 cần cho thuê tại KCN Đại Đồng Hoàn Sơn, Bắc Ninh

09.03.2017
2400 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Nhà kho xưởng cho thuê nhiều diện tích tại Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh

13.03.2017
4480 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
61.47 Nghìn/m²/tháng

Tôi cho thuê kho xưởng 2100m2, 2600m2 tại Hoàn Sơn, Đại Đồng Tiên Du, Bắc Ninh

16.03.2017
2100 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
45.5 Nghìn/m²/tháng

Công ty C&C Việt Nam cần cho thuê kho xưởng tại Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, ...

10.03.2017
9000 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
46 Nghìn/m²/tháng

Mặt bằng nhà kho từ 1000m2 đến 5000m2 cho thuê tại KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc ...

10.03.2017
1800 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
55 Nghìn/m²/tháng

Công ty chúng tôi có nhiều nhà xưởng cho thuê tại Đại Đồng Hoàn Sơn, Bắc Ninh

09.03.2017
540 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
45.5 Nghìn/m²/tháng

Chúng tôi cho thuê 600 đến 9000m2 tại Đại Đồng Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

09.03.2017
9000 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
59.15 Nghìn/m²/tháng

Công ty C&C Việt Nam cần cho thuê kho xưởng tại Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, ...

09.03.2017
600 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
45.5 Nghìn/m²/tháng

Mặt bằng nhà kho từ 1000m2 đến 5000m2 cho thuê tại KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc ...

09.03.2017
1000 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Kho xưởng cho thuê tại Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh 600m2, 1000m2, 1600m2, ...

10.03.2017
4800 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
46 Nghìn/m²/tháng

Kho xưởng cần cho thuê 1200m2, 2500m2, 3400m2 tại KCN Đại Đồng, Tiên Du, Bắc ...

10.03.2017
3400 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Kho xưởng cần cho thuê 1200m2, 2500m2, 3400m2 tại KCN Đại Đồng, Tiên Du, Bắc ...

10.03.2017
1200 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
56 Nghìn/m²/tháng

Công ty C&C Việt Nam cho thuê 1200m2, 1700m2, 2100m2, 3500m2 tại KCN Đại Đồng, ...

10.03.2017
1700 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
50 Nghìn/m²/tháng

Chúng tôi cho thuê kho xưởng từ 500m2 đến 10.000m2 tại Đại Đồng, Tiên Du, Bắc ...

13.03.2017
800 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
45.53 Nghìn/m²/tháng

Tôi cho thuê kho xưởng 2300m2 tại Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

16.03.2017
2300 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
56.98 Nghìn/m²/tháng
Tin đã lưu