Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại huyện Tiên Du

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Huyện Tiên Du

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Huyện Tiên Du. Tỉnh/Tp: Bắc Ninh. Quận/Huyện: Tiên Du. 81 bất động sản.

Cho thuê 1500m2 kho xưởng tại KCN Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh

16.01.2017
1500 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
58 Nghìn/m²/tháng

Kho xưởng 2200m2 cho thuê tại Khắc Niệm, Tiên Du, Bắc Ninh

16.01.2017
2200 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
55 Nghìn/m²/tháng

1400m2 kho xưởng cần cho thuê tại Khắc Niệm, Tiên Du, Bắc Ninh

09.01.2017
1400 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
55 Nghìn/m²/tháng

800 – 20.000m2 kho xưởng cho thuê tại KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn - Bắc Ninh

09.01.2017
800 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Nhà kho, xưởng cần cho thuê 2600m2 tại KCN Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh

09.01.2017
2600 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Công ty C&C có kho xưởng 2300m2 kho xưởng tại KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh

16.01.2017
2300 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Kho xưởng tiêu chuẩn CN 2500m2 cho thuê tại KCN Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh

09.01.2017
2500 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Công ty chúng tôi cho thuê mặt bằng kho xưởng tại Khắc Niệm, Tiên Du, Bắc Ninh

09.01.2017
20000 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Nhà xưởng, nhà kho 3000m2 cho thuê tại KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh

09.01.2017
3000 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Kho xưởng cho thuê tại KCN Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh

05.01.2017
2200 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
58 Nghìn/m²/tháng

Cho thuê kho xưởng 2600m2 tại Khắc Niệm, Tiên Du, Bắc Ninh

05.01.2017
2600 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
55 Nghìn/m²/tháng

Tôi cho thuê nhà xưởng, nhà kho 2300m2 tại Khắc Niệm, Tiên Du, Bắc Ninh

05.01.2017
2300 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
55 Nghìn/m²/tháng

Nhà kho, xưởng cần cho thuê 2600m2 tại KCN Đại Đồng, Tiên Du Bắc Ninh

06.01.2017
Không xác định
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Công ty C&C cần cho thuê kho xưởng tại KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh

07.01.2017
Không xác định
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Cho thuê nhà xưởng theo tiêu chuẩn 2500m2 tại Tiên Du, Bắc Ninh

27.12.2016
2500 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
40 Nghìn/m²/tháng

Cho thuê kho xưởng với nhiều diện tích khác nhau tại KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, ...

27.12.2016
1200 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Tôi còn 1200m2 kho xưởng cho thuê tại KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh

27.12.2016
1200 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Cho thuê kho xưởng 4.000m2 KCN Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh

27.12.2016
4000 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
56 Nghìn/m²/tháng

Công ty chúng tôi cho thuê kho xưởng tại KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh

27.12.2016
800 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Cho thuê 2300m2 nhà kho, xưởng tại KCN Đại Đồng, Tiên Du Bắc Ninh

28.12.2016
Không xác định
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Cần cho thuê mặt bằng kho xưởng 2600m2 tại Tiên Du Bắc Ninh

29.12.2016
Không xác định
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Kho xưởng cho thuê tại KCN Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh

29.12.2016
Không xác định
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Công ty C&C cho thuê nhà xưởng, nhà kho tại KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh

30.12.2016
Không xác định
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Cho thuê 2800m2 kho xưởng tại KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh

05.01.2017
2800 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

3000m2 kho xưởng tiêu chuẩn cần cho thuê tại Tiên Du, Bắc Ninh

05.01.2017
3000 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
40 Nghìn/m²/tháng

Công ty C&C cần cho thuê 3000m2 tại KCN Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh, văn phòng

05.01.2017
3000 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
56 Nghìn/m²/tháng

Chúng tôi cho thuê 3200m2 kho xưởng (có thể cắt nhỏ) tại KCN Đại Đồng, Từ Sơn, ...

05.01.2017
3200 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Cần cho thuê mặt bằng kho xưởng 2600m2 tại Tiên Du, Bắc Ninh

05.01.2017
2600 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
40 Nghìn/m²/tháng

Công ty C&C cho thuê nhà xưởng, nhà kho tại KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh

05.01.2017
700 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Cho thuê 2300m2 nhà kho, xưởng tại KCN Đại Đồng, Tiên Du Bắc Ninh

05.01.2017
2300 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
Thỏa thuận
Tin đã lưu