Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Huyện Từ Sơn

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Huyện Từ Sơn. Tỉnh/Tp: Bắc Ninh. Quận/Huyện: Từ Sơn. 30 bất động sản.

2000m2 nhà kho xưởng cần cho thuê gấp tại KCN Tiên Sơn, Từ Sơn Bắc Ninh

06.07.2017
2000 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
60 Nghìn/m²/tháng

Cần cho thuê 2100m2 nhà xưởng tại cụm CN Dốc Sặt, Từ Sơn, Bắc Ninh

10.05.2017
2100 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
40 Nghìn/m²/tháng

Công ty chúng tôi cho thuê 2300m2 kho xưởng tại cụm CN Dốc Sặt Từ Sơn Bắc Ninh

12.04.2017
2300 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
40 Nghìn/m²/tháng

Chúng tôi có kho xưởng trống 1700m2 cho thuê tại KCN Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

09.05.2017
1700 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
60 Nghìn/m²/tháng

Cho thuê kho xưởng 2300m3 nhà xưởng tại cụm CN Dốc Sặt, Từ Sơn, Bắc Ninh

09.05.2017
2300 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
40 Nghìn/m²/tháng

Chúng tôi có kho xưởng trống 1700m2 cho thuê tại KCN Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

10.05.2017
1700 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
60 Nghìn/m²/tháng

Chính chủ cần cho thuê gấp 1000m2, 1800m2 tại KCN Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

24.03.2017
1000 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
60 Nghìn/m²/tháng

Cho thuê 1000m2, 1800m2, 2400m2 kho xưởng tại KCN Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

24.03.2017
2400 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
60 Nghìn/m²/tháng

Từ Sơn, Bắc Ninh chính chủ cho thuê gấp 1000m2, 1800m2, 2400m2 kho xưởng tại ...

27.03.2017
1000 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
60 Nghìn/m²/tháng

Chính chủ cho thuê gấp 900m2, 1900m2, 2400m2 kho xưởng tại KCN Tiên Sơn, Từ Sơn ...

05.04.2017
1900 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
60 Nghìn/m²/tháng

Cho thuê gấp 2400m2 kho xưởng tại cụm CN Dốc Sặt, Từ Sơn, Bắc Ninh

03.04.2017
2400 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
40 Nghìn/m²/tháng

Chính chủ cho thuê gấp 1800m2 nhà kho xưởng tại KCN Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

11.04.2017
1800 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
60 Nghìn/m²/tháng

Tôi cho thuê 2400m2 nhà xưởng tại cụm CN Dốc Sặt Từ Sơn Bắc Ninh

11.04.2017
2400 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
40 Nghìn/m²/tháng

Cho thuê kho xưởng 1900m2 kho xưởng tại KCN Tiên Sơn,Từ Sơn Bắc Ninh

11.04.2017
Không xác định
Từ Sơn - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Chúng tôi cho thuê 1600, 2300, 3100m2 tại cụm CN Dốc Sặt Từ Sơn, Bắc Ninh

09.03.2017
3100 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
40 Nghìn/m²/tháng

Công ty C&C Việt Nam cho thuê kho xưởng tại cụm công nghiệp Dốc Sặt, Từ Sơn, ...

10.03.2017
2300 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
40 Nghìn/m²/tháng

500m2, 900m2, 1100m2, 2100m2, 2500m2, 3000m2 kho xưởng tại cụm CN Dốc Sặt, Từ ...

09.03.2017
2500 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
40 Nghìn/m²/tháng

Tôi có kho xưởng trống 700m2, 110m2, 2100m2, 2500m2, 3000m2 tại cụm CN Dốc Sặt ...

06.03.2017
700 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
40 Nghìn/m²/tháng

800, 1600, 2300, 3100m2 kho xưởng cho thuê tại cụm CN Dốc Sặt Từ Sơn, Bắc Ninh

06.03.2017
800 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
40 Nghìn/m²/tháng

Chúng tôi cho thuê 1300, 1600, 2300m2,3200m2 tại cụm CN Dốc Sặt Từ Sơn, Bắc Ninh

09.03.2017
1300 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
40 Nghìn/m²/tháng

Công ty C&C Việt Nam cho thuê kho xưởng tại cụm CN Dốc Sặt Từ Sơn Bắc Ninh

09.03.2017
1200 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
40 Nghìn/m²/tháng

Chúng tôi cần cho thuê 1200, 4200, 5000m2 tại KCN Khắc Niệm, Bắc Ninh

09.03.2017
5000 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
61.43 Nghìn/m²/tháng

1000m2 đến 5000m2 cho thuê tại cụm công nghiệp Dốc Sặt, Từ Sơn, Bắc Ninh

10.03.2017
5000 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
40 Nghìn/m²/tháng

Tôi có kho xưởng trống 700m2, 1100m2, 2100m2, 2500, 3000m2 tại cụm CN Dốc Sặt, ...

10.03.2017
700 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
40 Nghìn/m²/tháng

Cho thuê 900m2, 1700m2, 2800m2, 4800m2 tại cụm công nghiệp Dốc Sặt, Từ Sơn, Bắc ...

16.03.2017
900 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
40 Nghìn/m²/tháng

2000m2, 3000m2 kho xưởng cho thuê tại cụm công nghiệp Dốc Sặt, Từ Sơn, Bắc Ninh

16.03.2017
2000 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
40 Nghìn/m²/tháng

Cần cho thuê gấp 1400m2 nhà xưởng tại cụm công nghiệp Dốc Sặt, Từ Sơn, Bắc Ninh

16.03.2017
1400 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
40 Nghìn/m²/tháng

Công ty C&C cho thuê gấp 1200m2, 2500m2 tại KCN Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

16.03.2017
1200 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
Thỏa thuận

Chính chủ cho thuê 2400m2 kho xưởng tại cụm công nghiệp Dốc Sặt, Từ Sơn, Bắc ...

18.03.2017
2400 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
40 Nghìn/m²/tháng

Tôi cần cho thuê 1800m2 tại KCN Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

24.03.2017
1800 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
60 Nghìn/m²/tháng
Tin đã lưu