BÁN ĐẤT THEO KHU VỰC

Bán căn hộ chung cư tại Hải Dương

Tiêu chí tìm kiếm: Bán căn hộ chung cư. Tỉnh/Tp: Hải Dương. 30 bất động sản.

Bán Nhà ở Xã Hội Licogi - 18 KCN Nam Sách - Hải Dương

01.11.2023
Không xác định
Chí Linh - Hải Dương
Thỏa thuận

Bán Nhà ở Xã Hội Licogi - 18 KCN Nam Sách - Hải Dương

01.11.2023
Không xác định
Bình Giang - Hải Dương
Thỏa thuận

Bán Nhà ở Xã Hội Licogi - 18 KCN Nam Sách - Hải Dương

01.11.2023
Không xác định
Hải Dương - Hải Dương
Thỏa thuận

Chung Cư NOXH Licogi Hải Dương

30.10.2023
74.4 m²
Nam Sách - Hải Dương
Thỏa thuận

Chung Cư NOXH Hải Dương - Licogi

30.10.2023
74.4 m²
Ninh Giang - Hải Dương
Thỏa thuận

Bán Nhà ở Xã Hội Licogi - 18 KCN Nam Sách - Hải Dương

30.10.2023
74.4 m²
Thanh Miện - Hải Dương
Thỏa thuận

Chung Cư NOXH Licogi Hải Dương

30.10.2023
74.4 m²
Tứ Kỳ - Hải Dương
Thỏa thuận

Chung Cư NOXH Licogi Hải Dương

30.10.2023
74.4 m²
Hải Dương - Hải Dương
Thỏa thuận

Bán chung cư giành cho người thu nhập thấp đối diện khu công nghiệp Nam Sách ...

23.10.2023
Không xác định
Hải Dương - Hải Dương
Thỏa thuận

Bán chung cư giành cho người thu nhập thấp đối diện khu công nghiệp Nam Sách ...

23.10.2023
Không xác định
Hải Dương - Hải Dương
Thỏa thuận

Bán chung cư giành cho người thu nhập thấp đối diện khu công nghiệp Nam Sách ...

23.10.2023
Không xác định
Hải Dương - Hải Dương
Thỏa thuận

HẢI DƯƠNG: Căn hộ nhà ở xã hội Licogi thuộc tổ hợp dự án TNR Nam Sách

23.10.2023
Không xác định
Hải Dương - Hải Dương
Thỏa thuận

Căn hộ nhà ở xã hội Licogi thuộc tổ hợp dự án TNR Nam Sách Hải Dương...!!!

23.10.2023
Không xác định
Hải Dương - Hải Dương
Thỏa thuận

Bán Nhà ở Xã Hội Licogi - 18 KCN Nam Sách - Hải Dương

18.10.2023
Không xác định
Thanh Hà - Hải Dương
Thỏa thuận

Bán Nhà ở Xã Hội Licogi - 18 KCN Nam Sách - Hải Dương

18.10.2023
Không xác định
Ninh Giang - Hải Dương
Thỏa thuận

Bán Nhà ở Xã Hội Licogi - 18 KCN Nam Sách - Hải Dương

19.10.2023
Không xác định
Hải Dương - Hải Dương
Thỏa thuận

Bán Nhà ở Xã Hội Licogi - 18 KCN Nam Sách - Hải Dương

19.10.2023
Không xác định
Tứ Kỳ - Hải Dương
Thỏa thuận

Bán Nhà ở Xã Hội Licogi - 18 KCN Nam Sách - Hải Dương

19.10.2023
Không xác định
Thanh Miện - Hải Dương
Thỏa thuận

Bán Nhà ở Xã Hội Licogi - 18 KCN Nam Sách - Hải Dương

19.10.2023
Không xác định
Thanh Hà - Hải Dương
Thỏa thuận

Bán Nhà ở Xã Hội Licogi - 18 KCN Nam Sách - Hải Dương

19.10.2023
Không xác định
Ninh Giang - Hải Dương
Thỏa thuận

❇❇Nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp HẢI DƯƠNG...

21.10.2023
Không xác định
Hải Dương - Hải Dương
Thỏa thuận

❇❇Nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp HẢI DƯƠNG

21.10.2023
Không xác định
Hải Dương - Hải Dương
Thỏa thuận

HẢI DƯƠNG ❇❇Nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp

21.10.2023
Không xác định
Hải Dương - Hải Dương
Thỏa thuận

HẢI DƯƠNG ❇❇Nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp...

21.10.2023
Không xác định
Hải Dương - Hải Dương
Thỏa thuận

CĐT ra hàng đợt cuối căn hộ chung cư nhà ở xã hội Nam Sách Hải Dương.

21.10.2023
Không xác định
Hải Dương - Hải Dương
Thỏa thuận

Bán Nhà ở Xã Hội Licogi - 18 KCN Nam Sách - Hải Dương

23.10.2023
Không xác định
Hải Dương - Hải Dương
Thỏa thuận

Bán Nhà ở Xã Hội Licogi - 18 KCN Nam Sách - Hải Dương

23.10.2023
Không xác định
Bình Giang - Hải Dương
Thỏa thuận

Bán Nhà ở Xã Hội Licogi - 18 KCN Nam Sách - Hải Dương

23.10.2023
Không xác định
Cẩm Giàng - Hải Dương
Thỏa thuận

Bán Nhà ở Xã Hội Licogi - 18 KCN Nam Sách - Hải Dương

23.10.2023
Không xác định
Chí Linh - Hải Dương
Thỏa thuận

Bán Nhà ở Xã Hội Licogi - 18 KCN Nam Sách - Hải Dương

23.10.2023
Không xác định
Gia Lộc - Hải Dương
Thỏa thuận
Tin đã lưu